01 Января 1970

Physico-chemical properties, pharmacopkinetics and pharmacodynamics of PEGylated cytokinesy 5

Korzhavin D., Rudenko E., Morozova E., Chernovskaya T. (2013), “Physico-chemical properties, pharmacopkinetics and pharmacodynamics of PEGylated cytokines” Cytokine, v. 63,n.3, p. 278

01 Января 1970

Physico-chemical properties, pharmacopkinetics and pharmacodynamics of PEGylated cytokinesy 1

Korzhavin D., Rudenko E., Morozova E., Chernovskaya T. (2013), “Physico-chemical properties, pharmacopkinetics and pharmacodynamics of PEGylated cytokines” Cytokine, v. 63,n.3, p. 278